Bilder från Internationell afton 29/1 2020


Internationell afton
1. Mentormamma besöker nybliven mamma
     
Mentormammorprojektet
Kvällens insamling till "Mentormammorprojektet" blev 3.765 kr